Quần áo Microchem 4000

Quần áo chống hóa chất Dupont Tychem F được cấu tạo: 4 lớp – sợi Tyvek, lớp phủ polymer, màng phim, lớp polymer ngoài cùng.