Quần áo chống hóa chất Microchem

Được làm bằng 3 lớp: 1 lớp vải không dệt và 2 lớp vải phim bên ngoài phù hợp với môi trường hóa chất Khóa thiết kế kép (2 lớp khóa)
Đường may dập nóng chắc chắn, an toàn