Đồng phục bảo vệ 04

Yêu cầu về đồng phục bảo vệ – quần áo bảo vệ theo thông tư 08
Đảm bảo tính nhất quán, đồng bộ và phù hợp với lực lượng bảo vệ làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan
Đảm bảo đúng chất lượng, chủng loại, mẫu mã theo quy định
Đảm bảo sử dụng đúng cho đối tượng, mục đích sử dụng.