Kính bảo hộ che mặt

Kính bảo hộ che kính cả mặt có vành che chắn, hạn chế được virus trong không khí, giọt bắn bên ngoài khi bạn tiếp xúc hay giao tiếp với mọi người xung quanh.

Hotline: 0937 662 665 – 0981 552 465